اخبار سککوک

در نشست هم انديشي سامانه ملي سككوك با مديران بانك ملي مطرح شد: پلتفرم ها توليد كنندگان را منسجم و كارآمد مي كنند

نشست هم انديشي و معرفي سامانه كسب و كار به كسب و كار (سككوك) با حضور مديران ارشد بانك ملي ايران و مديران شعب اين بانك در استان اصفهان و همچنين دست اندركاران سامانه كشوري سكکوك و جمعي از توليدكنندگان، بازرگانان و صاحبان صنايع در دفتر مركزي شعب بانک ملی استان اصفهان، برگزار شد.

در اين نشست مسعود خاتوني عضو هيأت مديره بانك ملي ايران و معاون فناوري اطلاعات و شبكه ارتباطات اين بانك با اشاره با گرد هم آمدن واحدهاي توليدي و تعامل آنها با يكديگر گفت: اگر زنجيره هاي توليد در قالب يك پلتفرم در كنار يكديگر قرار بگيرند و و بهتر يكديگر را بشناسند و تعامل بهتري را داشته باشند، يك تلنگر ما موجب ايجاد چندين تلنگر مي شود.
معاون فناوري اطلاعات و شبكه ارتباطات بانك ملي ايران با اشاره به فرايند سنتي ارائه تسهيلات، افزود: به صورت معمول و سنتي بنگاه هاي كوچك، متوسط و بزرگ كه به يكديگر وابسته هستند براي دريافت تسهيلات از بانك به صورت مستقل و جداگانه -براي رفع نياز و حل مشكلاتشان- درخواست تسهيلات مي كنند و بعد از دريافت اين تسهيلات ما مي بينيم كه در كشور بخش هاي مختلف توليد، صنعت، كشاورزي و ديگر بخش ها همچنان جايگاه واقعي خود را ندارند. وقتي مي بينيم كه اين بخش ها در جايگاه واقعي خود نيستند چند دليل دارد، يا ما كارشناسي درستي انجام نداده ايم و تسهيلات را به بخش درستي نداده ايم و يا اينكه اين تسهيلات در نقطه خود هزينه نشده است و در بازار سكه و ارز و يا مسكن و در جايي خارج از چرخه توليد هزينه شده است و اين معضلي است كه با آن روبرو هستيم.
خاتوني در ادامه با اشاره به سامانه ملي سككوك به عنوان راهكاري براي شفافيت در اين عرصه، افزود: كاري كه بايد در اين بخش صورت گيرد اين است كه در ابتدا زنجيره هاي تأمين شناسي و به عضويت سامانه كشوري سككوك در بيايند و در مرحله دوم تسهيلاتي كه از طريق شعب بانك در اختيار زنجيره هاي توليد قرار مي كرفت از اين بس در قالب اين پلفرم ملي اعطا شود تادر بستري شفاف و قابل رهگيري در محل مناسب و مورد هدف هزينه شود و اين راهكاري است كه موجب رونق توليد به معناي واقعي آن خواهد شد.
شفافيت، كاهش هزينه و بالابردن بهره وري در سككوك
در ادامه اين نشست رسول ضابلي معاون اداره كل بازاريابي بانك ملي ايران با اشاره به مولفه هاي اصلي اقتصاد، گفت: مولفه هاي اصلي اقتصاد ٢ گردش عمده دارد، نخست گردش كالا و خدمات است و ديگري گردش وجوه نقد. اينها دو بازوي مزدوج هستند. اين دو اگر چه در خلاف جهت هم حركت مي كنند اما موجب ايجاد يك نيروي محرك مي شوند. در بخش مولفه هاي اقتصاد، كالا و خدمات از يك طرف و وجوه نقد از طرف ديگر مكمل يكديگرند و فردي كه مي خواهد كالا و خدمات ارايه دهد در مقابلش پول دريافت مي كند و آن كسي كه پول نقد ارايه مي دهد، كالا و خدمات دريافت مي كند. حال سوال اينجاست كه آيا همواره پاشته بر همين در خواهد چرخيد؟ اين سوال بانكداري امروز است.
معاون اداره كل بازاريابي بانك ملي ايران با اشاره بر زنجيره تأمين مالي سنتي، افزود: روش هاي سنتي تأمين مالي همين روندي است كه هر روز با آن در بانك مواجه هستيم. هر روز افرادي به ما مراجعه مي كنند از فعال اقتصادي بگيريد تا توليدكننده و بازرگان و درخواست تسهيلات مي كنند براي خريد خدمات و كالا و نيازمند تأمين مالي است. شما نيز بر اساس قوانين ابلاغي بانك، حدود و قصور را مشخص و تسهيلات ارايه مي كنيد. اين تأمين مالي به منظور رفع نياز و به منظور خريد و ارايه يك خدمت است و ابن روش سنتي است كه امروزه مرسوم است.
ضابطي با تشريح عوامل موثر در زنجيره تأمين، افزود: فرض كنيد در يك زنجيره تأمين ٥ موثر وجود دارد. موثر اول تأمين كننده مواد اوليه است. موثر دوم اين مواد اوليه را تبديل به يك محصول ميان دستي مي كند كه براي يك صنعت ديگر در حكم مواد اوليه است و موثران سوم و چهارم هم همينطورند. به طور مثال، من به عنوان يك توليد كننده همواره يك سري اقلام را به عنوان مواد اوليه دريافت مي كنم و انجام پروسه هايي آن را به محصول نهايي تبديل مي كنم تا به دست مصرف كننده برسد. هر كدام از اين موثران به تنهايي و مستقل به شما مراجعه مي كنند و از شما درخواست تسهيلات مي كنند تا بنگاه خود را تأمين مالي كنند. سوال اينجاست كه اين پول و تسهيلات كه ارايه شده است كجا مي رود؟ ما مي توانيم تشخصيص بدهيم كه اين پول كجا مي رود؟ با روند فعلي جواب منفي است.
بر همين اساس بايد مكانيسمي را تعريف كرد كه اولاً منابع مالي كه از بانك به توليدكنندگان، چرخه توليد و تأمين تزريق مي شود در جاي اصلي خود استفاده شود.
معاون اداره كل بازاريابي بانك ملي ايران با اشاره به سازكار سامانه سككوك در اين خصوص نيز، گفت: اين مشخص بودن محل هزينه كرد منابع و تسهيلات كار بسيار سختي است و تا امروز نتوانسته ايم كار را به درستي انجام دهيم و از اين پس اين كار در سامانه سككوك انجام مي شود و با اين سامانه ما اين دغدغه را كنار خواهيم گذاشت. سامانه كشوري كسب و كار به كسب و كار یك شعار اصلي دارد و آن اين است: شفافيت، كاهش هزينه و بالابردن بهره وري.”
وي در خاتمه با اشاره به صحبت هاي رييس بانك مركزي گفت: آقاي همتي رييس بانك مركزي در مصاحبه اي كه در روز صنعت اعلام كردند كه ما به زودي سامانه اي را فعال مي كنيم كه براي تأمين نيازهاي بخش صنعت يك زنجيره را تعريف كند. ما ماه هاست در حال تلاش در وزارتخانه ها، مركز پژوهش هاي مجلس، بخش هاي قانونگذاري و اجرايي هستيم تا پلتفرمي را ايجاد كنيم كه بتوانيم به راحتي شفافيت و ارزش افزوده را بالا ببريم و اين پلتفرم در قالب سامانه سككوك امروز به صورت عملياتي در كشور در دسترس است و مي بايست بيشترين بهره را از آن ببريم.
حل مشكلات اقتصادي كشور و رونق توليد با سامانه سككوك
مرتضي نصري رييس اداره امور شعب بانك ملي استان اصفهان نيز در اين نشست، گفت: در سال گذشته ما كارگروه هايي را در استان داشتيم كه خروجي خوبي از آنها دريافت كرديم، اما امسال فارغ از برنامه هاي ابلاغي بانك ملي، خودمان هم در استان قصد اجراي برنامه هايي را داريم كه با موقعيت استان تناسب داشته باشد.
اولويت برنامه هاي بانك ملي، حمايت از توليد مي باشد و در اين امر بانك ها به خصوص بانك ملي نقش موثري را ايفا مي كند.
نصري با اشاره به كارگاه آموزشي سامانه كشوري سككوك، افزود: امروز در اين نشست كارگاه آموزشي سامانه كشوري سككوك را برگزار مي كنيم كه اميدواريم بهره مندي خوبي را از آن داشته باشيم و بتوانيم به بهترين نحو آن را در سيستم بانكي پياده سازي كنيم. امروز دوستانمان در سككوك چراغ راه را براي ما روشن مي كنند و که با توجه به صنعتي بودن استان اصفهان امیدواریم این استان سهم مناسبي را در اين حوزه داشته باشد.
رييس اداره امور شعب بانك ملي همچنين با اشاره به زنجيره تأمين، افزود: سامانه كشوري سككوك تمامي زنجيره تأمين از مواد اوليه گرفته تا مصرف كننده را زير پوشش قرار مي دهد تا محصول واحدهاي توليدي و صنعتي با كمترين هزينه و با بهترين روش در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد و ما شاهد رونق توليد باشيم.
وي در خاتمه با اشاره به نقش سككوك در حل مشكلات اقتصادي كشور گفت: يكي از راه هايي كه مشكلات اقتصادي كشور را مي توانيم حل كنيم و شاهد رونق توليد باشيم، همين سامانه كشوري كسب و كار به كسب و كار (سككوك) است كه هم شفافيت ايجاد مي كند و هم خروجي كار كاملا مشخص است. جاي اميدواري است که پرچم دار اين اتفاق بانك ملي ايران است.
گفتني است در اين نشست فروس باقري از دست اندركاران سامانه ملي سككوك، معرفي كاملي از اين پلتفرم ارايه داد و به پرسش هاي حاضرين در جلسه كه از مديران بانك ملي ايران، توليدكنندگان و صاحبان صنايع بودند، پاسخ داد.

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن