هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

 

خیمه نوروز بر صحرا زدند          چار طاق لعل بر خضرا زدند

لاله را بنگر که گویی عرشیان          کرسی از یاقوت بر مینا زدند

غنچه های باغ زآب چشم ابر          خنده ها بر چشم های ما زدند

زنجیره شادی روزهای بهاریتان پاینده باد

فردوس باقری

مدیرعامل سککوک

دکمه بازگشت به بالا
بستن